• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

רבדים

מטרת המיזם היא להביא לשיפור בר-מדידה בניהול בתי הספר, במיומנות המקצועית של צוות המורים, בהישגים הלימודיים של התלמידים ובטיפוח יכולותיהם, בסביבה הפיסית ובאקלים החברתי, וכן בקשר של בית הספר לקהילה.

בשלב הבא, "רבדים פלוס", אנו משלבים במודל מרכיב משמעותי נוסף של אימון וליווי פדגוגיים להעצמת היכולות של צוות בית הספר, בכוונה ליישם אותו כדי להפוך בתי ספר תת-משיגים ("אדומים") למצטיינים.

לאחר כעשור של יישום התערבויות כאלה במתכונות שונות, איגדנו את כולן במסגרת משותפת תוך פיתוח תפיסת עבודה תיאורטית ומעשית כאחד. המיזם החל בשנת תשע"א וכולל כיום למעלה מ-70 בתי ספר ובהם כ-20,000 תלמידים.

 

מיזם רבדים פועל בבתי ספר יסודיים בפריפריה ומעניק להם סל מענים פדגוגיים ושירותים המשלימים את משאבי משרד החינוך, ביניהם תגבור לימודי במקצועות היסוד, טיפול פרא-רפואי והוראה מתקנת לתלמידים הזקוקים לכך, הנחיית מנהלים ומורים ופעילות עם ההורים.

היוזמה להקמת “רבדים” - מערך תמיכה לבתי ספר יסודיים בפריפריה, נולדה מתוך הנסיון שצברנו בהתערבויות רב-מערכתיות בבתי ספר המכוונות לתת מענה מקיף לכלל התלמידים – מעטפת של תמיכה לימודית, חברתית ורגשית שתאפשר לכל ילד לממש את יכולתו. זאת תוך שיתוף פעולה ותיאום עם מערכת החינוך הציבורית.

שותפים:

הפדרציה היהודית של שיקגו

קרן גלנקור

גזית גלוב ישראל

Action Plus (קרן בנמי)

רשויות מקומיות

משרד החינוך

עמותה מפעילה:

עמותת תפנית בחינוך