• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

מפגש - ילדים ומשפחות בהזנחה

המיזם החל בשנת 2014 בשישה ישובים – כרמיאל, עכו, אשדוד, מודיעין עילית, דימונה ושגב שלום, והורחב לשש רשויות נוספות במהלך שנת 2016 - שלומי, מעלה יוסף, עילוט, גדרה, שדרות ובאר שבע. לרשות כל יישוב עומד תקציב למתן שירותים במסגרת הקהילה עבור 30-50 משפחות בכל זמן נתון, וכן סל של מענים המוצעים למשתתפים על בסיס פרטני או משפחתי.

 

לאחר פיילוט מוצלח במסגרתו טופלו 440 משפחות ובהן 1,450 ילדים, תורחב התוכנית ותהפוך לחלק ממערך השירותים של משרד הרווחה לטיפול בילדים במצבי הזנחה.

במיזם "מפגש", מיזם פורץ דרך המשותף לקרן רש"י, קרנות המוסד לביטוח לאומי ומשרד הרווחה, הצבנו כיעד את הטיפול בילדים שצרכיהם אינם זוכים למענה הולם אף כי אינם חשופים לעוני מרוד או התעללות. מטרת המיזם היא להביא לשיפור ביכולת ההורים לספק את צרכי ילדיהם ולהעניק להם הגנה ובטחון במסגרת המשפחה, למזער הוצאה של ילדים מהבית, ולפתח מודל התערבות מעשי ברמה הלאומית להתמודדות עם הזנחה כמצב סיכון ייחודי.

בתום המיזם אנו שואפים לבסס מודל עבודה מוכח בראייה משפחתית-קהילתית, ושירות בר-קיימא העונה לצרכי הילדים ובני הנוער בהווה באופן שיוביל לשינוי אמיתי בעתיד.

הזנחה מוגדרת כחוסר יכולת מתמשך של ההורים לספק את צרכיו הפיזיים והרגשיים הבסיסיים של הילד באופן שעלול לגרום לפגיעה משמעותית בבריאותו ובהתפתחותו. זוהי צורת הפגיעה הנפוצה ביותר בקרב ילדים ויש לה השלכות חמורות על התפתחותם ותפקודם כאנשים בוגרים.

ילדים החיים בתנאי הזנחה נמצאים בדרגת סיכון בינונית, אבל ללא התערבות יש חשש ממשי שמצבם ילך ויתדרדר.

שותפים:

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

המוסד לביטוח לאומי

גוף מפעיל:

רשויות מקומיות