• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

עמותת מרכז מעשה

המתנדבים עובדים עם אלפי ילדים ובני נוער ברחבי הארץ במסגרות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות.

 

העמותה מעניקה לצעירים ליווי אישי וקבוצתי במהלך שנת ההתנדבות וגם לאחריה, בהכוונה להשכלה גבוהה ולתעסוקה ולהמשך מעורבות חברתית דרך ארגון הבוגרים.

מרכז מעשה עוסק בקידום ההתנדבות בקרב צעירים, בעיקר בפריפריה החברתית-כלכלית, ככלי למוביליות חברתית ולבניית חברה אזרחית. 

 

מדי שנה משתתפים מאות צעירים בגילאי 18-21 בתכניות מרכז מעשה, הכוללות את כל פלטפורמות ההתנדבות הקיימות בישראל.