• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

עמותת יחדיו

פעילות העמותה מתמקדת בעיקר בשירותים ומסגרות בקהילה עבור ילדים ובני נוער בסיכון ואנשים בעלי צרכים מיוחדים. יחדיו מפעילה גם תכניות לטיפול בנפגעי אלימות במשפחה והתמכרות לסמים, כשהיא קשובה תמיד לצרכים חדשים וחותרת למתן שירות מכבד ברמה מקצועית גבוהה.

עמותת יחדיו הוקמה כמענה לצורך הדוחק להרחיב את מגוון שירותי הרווחה לתושבי הדרום ולשפר את איכותם. העמותה עוסקת בייזום, פיתוח והפעלה של פרויקטים חברתיים בבאר שבע ובנגב כולו, המשרתים אלפי ילדים, בני נוער ובוגרים בלמעלה מ-70 תכניות.