• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

פילנתרופיה דרך שותפות

הערך המוסף שלנו

אנו חולקים את הנסיון והידע המקצועי שלנו עם קרנות ותורמים במטרה לקדם פילנתרופיה אסטרטגית בישראל, ומזמינים שותפים לנצל את התשתית הקיימת שלנו על מנת למקסם את התועלת של משאביהם.

 

אנחנו מציעים מינוף כספי, יכולות תכנון ופיתוח, בקרה תקציבית ומשפטית, ניהול סיכונים, דיווח שוטף והערכה – כל זאת תוך דגש על שקיפות ואחריות.

השותפים שלנו

שותפינו כוללים קרנות משפחתיות, קרנות קהילתיות וגופים ציבוריים. הנסיון שצברנו מראה כי קואליציה אסטרטגית של תורמים הפועלת בשיתוף עם הממשלה היא מודל מוכח להשגת השפעה משמעותית ובת קיימא.

העוצמה שבשותפות

בניית שותפויות היא עקרון מנחה מרכזי בעבודתה של קרן רש"י. שותפויות המתבססות על איגום של ידע, נסיון, מחויבות והשקעה כספית מאפשרות הרחבה של מיזמים מצליחים להשגת השפעה משמעותית.

 

יחד עם שותפים מהמגזר הפילנתרופי, הציבורי והעסקי יש לנו אפשרות ליצור שינוי מערכתי, רחב היקף ואפקטיבי. תכניות פיילוט שיזמנו אומצו על ידי הממשלה והוכרזו כפרויקטים לאומיים.

קרן רש"י שותפויות

מרכזים לגיל הרך