• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

מרכזי המדעים פועלים בשיתוף עם הרשויות המקומיות ועם בתי הספר בסביבתם כדי ליצור רצף של חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, תוך דגש על טיפוח מצוינות במקצועות ה-STEM. מנהלת ארצית המתוכננת לקום תעקוב אחר פעילות המרכזים השונים ותגביר את התיאום, שיתוף הידע והסינרגיה ביניהם.

 

היוזמה להרחבת רשת מרכזי המדעים להיקף כלל-ארצי היא מהלך מחולל שינוי שיתרום לביסוס ולקידום מעמדה של ישראל בחזית המדע והחדשנות הטכנולוגית, כמו גם להמשך שגשוגה הכלכלי.

על בסיס המודל של מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה בבאר שבע, מרכזי המדעים האזוריים מעניקים לתלמידי תיכון גישה לידע עדכני ולתשתיות מתקדמות, יחד עם הדרכה וליווי של מנחים מקצועיים בביצוע פרויקטי חקר ועבודות גמר. מרכזים אלה, הממוקמים לרוב בתוך או בצמוד לקמפוסים של אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות, חושפים ילדים ובני נוער לנפלאות המדע ולהזדמנויות שהוא מציע, ומכשירים מורים למדעים בשיטות הוראה אפקטיביות. הם מסייעים לצמצם את הפערים בלימודי מדעים וטכנולוגיה בין בתי ספר במרכז ובפריפריה, ופותחים בפני התלמידים הזדמנויות להגיע בעתיד להשכלה גבוהה ולתעסוקה בתחומים אלה.

מרכזים לנוער שוחר מדע

מרכזים בתמיכת קרן רש"י:

רשת המרכזים לנוער שוחר מדע תומכת במאמץ הלאומי להעלות את הישגיהם של תלמידי ישראל במקצועות המדעים והטכנולוגיה (STEM). מטרתה היא להפוך את המגמה המדאיגה של ירידה בציונים במבחנים בינלאומיים ובמספר בני הנוער הבוחרים ללמוד מקצועות אלה, ולחזק את לימודי המדעים מבחינה איכותית וכמותית ברמה הארצית, ובאזורי הפריפריה בפרט.

שותפים:

משרד החינוך

מוסדות אקדמיים

רשויות מקומיות

מגבית הפדרציות היהודיות בקנדה
משפחת קרסו
קרן דניאל
מגבית בריטניה
קרן ראסל ברי
צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה