• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

התכניות שלנו

צרכים מיוחדים
ילדים ובני נוער בסיכון
השכלה גבוהה
חיזוק מערכת החינוך
תכניות לגיל הרך

קרן רש"י יוזמת, מפתחת, מממנת ומפעילה פרויקטים המכוונים ליצור שינוי נרחב במערכות החינוך והרווחה בישראל.

פעילותנו מתמקדת במספר תחומי ליבה בהם קיים להערכתנו הסיכוי הטוב ביותר להשיג השפעה משמעותית שתביא להקטנת הפערים ולהגדלת המוביליות החברתית-כלכלית.

יוצרים מציאות חדשה