• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

עמותת דרכא

רשת דרכא משקיעה בהעצמת קהילת בית הספר, בפיתוח תכניות פדגוגיות, בשיפור תשתיות ובטיפוח ערכים חברתיים ומנהיגות חינוכית. היא מעניקה מעטפת מקצועית תומכת לבתי הספר שלה ופועלת לקידום למידה הדדית ביניהם ולהטמעת תהליכי מדידה ובקרה ברשת כולה.

דרכא היא רשת בתי ספר תיכונים אותה הקימה קרן רש”י בשיתוף עם כי”ח במטרה לפעול לקידום מנהיגות חינוכית ולשיפור רמת ההישגים בפריפריה.

 

צוות ההנהלה של העמותה, האחראי להפעלת הרשת, מורכב מאנשי חינוך מצטיינים, בעלי הישגים מוכחים בניהול בתי ספר תיכונים מובילים בישראל יחד עם מחויבות חברתית ורצון לחולל שינוי בחינוך העל-יסודי.

אתר רשת דרכא