• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

לאחר שהחלה את דרכה כקרן מענקים "קלאסית", אימצה רש"י תוך שנים ספורות גישה של פילנתרופיה יזמית, כשהיא מזהה צרכים חברתיים ומפתחת פתרונות חדשניים כמענה להם.

 

בהמשך העמיקה הקרן את גישת היזמות החברתית הייחודית שלה ושילבה בה גם הפעלה עצמית של תכניות באמצעות עמותות חברות ובניית רשת נרחבת של שותפויות עם קרנות פילנתרופיות אחרות ועם המגזר הציבורי כאחד. בדרך זו היא הצליחה להרחיב במידה ניכרת את היקף הפעילות ובה בעת להשאר קשובה לצרכים העולים מן השטח ולהגיב להם ביעילות.

 

בשנת 2012 זכתה קרן רש"י בעיטור הנשיא מידי שמעון פרס ז"ל על כהוקרה על תרומתה לישראל ולחברה הישראלית.

קרן רש"י, בין הקרנות הפילנתרופיות הגדולות והמשפיעות בישראל, היא קרן פרטית ועצמאית המקדישה את מאמציה לקידום אוכלוסיות מוחלשות, במיוחד ילדים, בני נוער וצעירים. פעילותה מתמקדת בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ובמתן מענים בתחומי החינוך והרווחה היוצרים הזדמנויות ומאפשרים מוביליות חברתית.

 

הקרן הוקמה על ידי גוסטב לוואן (1914-2008), איש עסקים יהודי צרפתי בן למשפחה הנטועה היטב בתרבות ובמסורת פילנתרופית, שמחויבותו העמוקה לישראל נבעה מן החותם שהותירה בו התנהלותה של ממשלת צרפת בתקופת מלחמת העולם השנייה.

 

מאז הקמתה בשנת 1984 פועלת הקרן לממש את חזונו של גוסטב: ישראל חזקה ומשגשגת השואבת את כוחה מחברה בה ניתנת לכל פרט הזדמנות אמיתית לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בו.

What is the Rashi Foundation all about?