• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

עמותת גבהים

תכניות נוספות של העמותה כוללות חממה לעולים יזמים ("הכוורת") ותכנית למתמחים צעירים בשיתוף עם פרויקט “מסע”. בנוסף, גבהים מציעה לעולים סיוע מקוון באמצעות רשתות חברתיות-מקצועיות, המאפשרות להם ליצור קשר עם עמיתיהם הישראליים ופותחות בפניהם הזדמנויות לקידום מקצועי.

“גבהים” הוקמה כדי לסייע לעולים בעלי השכלה גבוהה למצוא עבודה ההולמת את כישוריהם, ובכך לתרום בתורם לכלכלה, לחברה ולתרבות בישראל. תכנית הדגל שלה מקנה לעולים כישורים וידע לפיתוח קריירה באמצעות סדנאות, ייעוץ אישי וליווי של מנטור מתחום ההתמחות שלהם.