• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

בית ספר אליאנס לבנות במרקש, מרוקו

גוסטב לוואן 1914-2008

מצרפת לישראל

גוסטב גדל באווירה זו של מחויבות למי שגורלם לא שפר עליהם, והמשיך את המסורת המשפחתית בתרומה לפרויקטים שונים הקשורים לקהילה היהודית בצרפת. אך הוא לא הסתפק בכך. לאחר ששרד את מלחמת העולם השנייה, הוא היה נחוש למקד את מאמציו בחיזוקה של מדינת ישראל הצעירה. וחיזוקה של ישראל משמעו השקעה במשאב החשוב ביותר שלה: המשאב האנושי.

 

הודות להצלחתו יוצאת הדופן כאיש עסקים, היו לגוסטב האמצעים לממש את חזונו, והוא הקדיש את מרבית הונו למטרה זו. מראשית שנות החמישים ואילך הוא תרם ביד רחבה לפרויקטים משמעותיים בישראל, בעיקר בתחומי החינוך, הרווחה, הבריאות והבטחון.

 

מתוך שאיפה להשיג השפעה רחבה ומעמיקה יותר, ובה בעת "להעביר את הלפיד" לדור הבא, החליט גוסטב בשלב הבא להקים קרן שתנהל את פעילותו הפילנתרופית בישראל והעמיד בראשה את אחיינו, הוברט לוואן.

אף כי גוסטב הנחה תמיד את הקרן בחזון ובעצה, הוא לא נשא מעולם בתואר רשמי בה. כאדם שהתאפיין בצניעות בלתי רגילה והתרחק מכל פרסום, הוא היה נאמן תמיד לעקרון של מתן בסתר. וכך, במקום שהקרן תישא כנהוג את שם משפחתו, הוא בחר לקרוא אותה על שמו של רבי שלמה יצחקי, גדול מפרשי התנ"ך והתלמוד שחי בצרפת במאה ה-11.

 

גוסטב לוואן הלך לעולמו ביולי 2008 והוא בן 94. עם הוברט כנשיא ובני משפחה נוספים כחברי הנהלה, המורשת הייחודית שתחילתה בפריס לפני למעלה מ-150 שנה ממשיכה לשמש לנו כמקור של השראה בפעילותנו גם היום.

למה רש"י?

מסע שורשים

כאשר גוסטב לוואן הקים את קרן רש"י בשנת 1984 הוא צבר כבר לזכותו עשרות שנים של תמיכה במגוון פרויקטים בישראל. אבל שורשיה של הפילנתרופיה שלו נעוצים בתקופה מוקדמת הרבה יותר.

 

בשנת 1860 היה סבו של גוסטב, נרסיס לוואן, דמות מרכזית בקבוצה של צעירים יהודיים בצרפת שיזמה את הקמת "כל ישראל חברים" (כי"ח - אליאנס), הארגון היהודי הראשון, הגדול והמשפיע ביותר בעת החדשה.

 

מטרתו השאפתנית של כי"ח היתה להגן על זכויותיהם וחירותם של היהודים באשר הם ולשפר את מצבם הכלכלי-חברתי באמצעות חינוך והשכלה. דבר זה הושג על ידי הקמת רשת נרחבת של בתי ספר שנפרשו ממרוקו ועד אירן, בהם התחנכו עד היום למעלה ממיליון ילדים. בכך יצק כי"ח תוכן חדש לרעיון הערבות ההדדית המתבטא בשמו: במקום מתן צדקה לנזקקים, הוא העניק להם כלים בעזרתם יוכלו להתקדם בכוחות עצמם.

 

בשנים הבאות הפך נרסיס לאחד האישים הבכירים בכי"ח ואף עמד בראש הארגון תקופה ארוכה. בתוך כך הוא עסק גם בפעילות ציבורית אחרת שהוקדשה ברובה לקהילה היהודית. בנו ז'ורז' שימש גם הוא כנשיא כי"ח בתורו.

 

לקריאת ספרו של נרסיס לוואן על ההיסטוריה של כי"ח בחמישים השנים הראשונות לפעילותו (תרגום לעברית: אברהם אלמליח):

נרסיס לוואן 1833-1915

לזכרו של גוסטב לוואן במלאת עשור לפטירתו, אוקטובר 2018