לוגו.jpg
  • Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

עתידו של ילד בישראל נקבע כיום במידה רבה לפי המקום בו נולד וגדל ולפי רמת ההשכלה וההכנסה של הוריו. מצב זה אינו גזירת גורל.

קידום מוביליות חברתית-כלכלית ושוויון הזדמנויות הוא המשימה המרכזית של קרן רש"י, בכלל זה העלאת המודעות לנושא והבאתו לראש סדר היום הציבורי.

חיפוש