• Facebook Clean Grey
 • YouTube Clean Grey
 • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית:

70% מהסטודנטיות שהן אימהות יחידניות נאלצות לשלב עבודה עם לימודים אקדמיים ומרוויחות פחות מ- 2,400 ש"ח בחודש.

עם זאת, היציאה לאקדמיה משפרת את הישגי ילדיהן בלימודים ומחזקת את הקשר שלהן איתם.

המחקר האקדמי

 המחקר כלל 60 ראיונות עומק עם אימהות ועם ילדיהן. רובן גרות בעיירות פיתוח, מובטלות או מקבלות קצבת הבטחת הכנסה. מיעוטן עובדות ומשתכרות סביב שכר המינימום. כל המרואיינות לומדות במוסדות להשכלה גבוהה במסגרת תכנית "משכילה" של קרן קציר המעניקה מלגות לימוד לתואר ראשון לאימהות במשפחות חד-הוריות מהפריפריה ומסייעת להן להשתלב בתעסוקה. הילדים שרואיינו נמנים על כל שכבות הגיל.

ממצאים מרכזיים:

 • אימהות יחידניות נדחקות לרוב לשולי החברה בשל מיעוט הזדמנויות תעסוקתיות, שכר נמוך ותלות כלכלית במדינה או במשפחה. הן נתפסות לרוב בקרב סביבתן החברתית כמי שאשמות בכישלון הנישואין ובפירוק המשפחה, ולכן סובלות לא אחת ממסוגלות אישית נמוכה וממעיטות בערך עצמן.

 • לעצם העובדה שהאימהות לומדות באקדמיה יש השפעה ישירה על ההישגים הלימודיים של ילדיהן. נוצר סוג חדש של שיתוף פעולה בין האימהות לילדים, כזה המבוסס על משימות משותפות של למידה באקדמיה ובבית הספר. ההזדהות סביב משימות הלימודים משפרת את התקשורת בבית. ככל שגיל הילדים עולה, כך השיח בבית משתפר ונע יותר סביב תכנים לימודיים.

 • הילדים תופסים ביתר סלחנות והבנה היעדרויות של האם מהבית לצורך לימודים. הילדים רואים בכך אמצעי לשיפור מציאות חיים בהיבט הכלכלי, החברתי והתעסוקתי של האם - וגם שלהם עצמם. 

 • הילדים אף ציינו כי מאז שהחלו ללמוד, האימהות מראות כלפיהם יותר התעניינות, הקשבה וסבלנות.

 • כאשר אימהות אלה מתחילות ללמוד באקדמיה, מדובר בנקודת מפנה עבורן. המוסד האקדמי וקרן המלגות נתפסים בעיניהן כגופים משמעותיים, אשר לראשונה בחייהן מזהים את הפוטנציאל שלהן ומביעים אמון בהן וביכולותיהן. בהתאם לכך, הלימודים מאפשרים מוביליות חברתית שלהן מהשוליים למרכז. היותן סטודנטיות גורם לסובבים אותן להתבונן עליהן בצורה חדשה, וככל שהן מתמידות ומצליחות בלימודיהן כך נוצרת להן זהות מוערכת יותר - בראש ובראשונה בקרב ילדיהן והמשפחות מהן הגיעו: הורים, אחים וכדומה.

תכנית "משכילה" של  קרן קציר  מייסודה של קרן רש"י מעניקה מלגות לאמהות יחידניות לצורך לימודים לתואר ראשון, במטרה לסייע להן ללמוד במסגרת אקדמית, לרכוש השכלה ולהשתלב בתעסוקה באופן שיביא לשיפור ברמת חייהן. התכנית מעניקה מימון מלא של שכר הלימוד, ובנוסף מלגת קיום צנועה. עוד כוללת התכנית ליווי אישי וכן סיוע בלימודים, לרבות קורס באסטרטגיות למידה, סיוע ממוקד לקראת בחינות, ובמידת הצורך אף ייעוץ אישי במהלך הלימודים.

70% מהאימהות היחידניות שיוצאות ללמוד באקדמיה נאלצות לשלב עבודה עם לימודים בשכר הנמוך מ- 2,400 ש"ח. עם זאת, יציאתן של נשים אלה ללמוד משפיעה באופן ישיר על ההישגים הלימודיים של ילדיהן, תורמת לחיזוק הקשר שלהן איתם ומשפרת את רמת הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות האישית והמקצועית בקרב האימהות. כך עולה מנתונים שפרסמה קרן קציר לקראת פתיחת שנת הלימודים במכללות ובאוניברסיטאות.

 

הנתונים מבוססים על שני מחקרים: סקר שנערך בקרב מלגאי קרן קציר הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ברחבי הארץ; ומחקר אקדמי שנערך על-ידי ד"ר זאביק גרינברג וד"ר ורד שנער-גולן ממכללת תל-חי בשיתוף קרן קציר בשנים 2014-2017, אשר בחן את השפעת הלימודים האקדמיים על מעמדן האישי, המשפחתי והחברתי של הנשים.

הסקר

הסקר כלל 355 סטודנטיות וסטודנטים הלומדים בסיוע מלגה של קרן קציר ב-50 מוסדות להשכלה גבוהה ברחבי הארץ. כ-90% מהמשיבים לסקר היו נשים, וכמחציתם אמהות במשפחות חד-הוריות.

ממצאים מרכזיים:

 • 70% מהאמהות היחידניות נאלצות לשלב עבודה עם הלימודים ו- 11% מהן מחפשות עבודה. 70% מכלל המלגאים שעובדים משתכרים שכר חודשי ברוטו הנמוך מ-2,400 ש"ח.

 • 58% מן הסטודנטיות העובדות מדווחות על קושי בשילוב העבודה עם הלימודים, וכן מדווחות בשיעורים גבוהים  ששקלו לפרוש מהלימודים.

 • 91% השיבו כי הלימודים הגבוהים הפכו אותן למודל לחיקוי עבור ילדיהן.

 • 63% דיווחו כי הלימודים שלהן הפכו אותן למעורבות יותר בחינוך ילדיהן.