• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

תכנית מדעקידס

הגנים המשתתפים בתכנית מצוידים במחשבים, בערכות לגו ורובוטיקה ובפינות תוכן בנושא החלל. צוות הגננות מקבל הכשרה ייעודית וליווי לאורך שנת הלימודים, ונושאים כמו כימיה, פיזיקה, רובוטיקה ואסטרונומיה משולבים בתכנית הגן בהיקף של מאות שעות בשנה.


התכנית הושקה בספטמבר 2015 באשכול גנים בבאר שבע, והתרחבה לקריית מלאכי בשנה שלאחריה. עוד אשכול גנים נפתח בירושלים ב-2018. השאיפה היא לבסס את המודל כך שישמש דוגמה לחינוך מדעי-טכנולוגי בגיל הרך ויאומץ בגנים נוספים רבים בכל רחבי הארץ.

תכנית "מדעקידס" נבנתה במיוחד כדי לתת לילדים בגן חובה וטרום-חובה את ההזדמנות להחשף לעולמות המדע והטכנולוגיה דרך פעילות אינטראקטיבית והתנסות חווייתית. התכנית מטפחת את האוריינות המדעית-טכנולוגית של הילדים, מעוררת בהם עניין ללמוד ומחזקת את הרצון לחקור ולגלות, ותוך כך מעניקה להם כלים, הבנה ומיומנויות חשיבה בעזרתם יגיעו לבית הספר היסודי כשהם מוכנים ונלהבים להמשיך ולהרחיב את הידע הבסיסי שרכשו.

כישורים הנלמדים בשנות הילדות הראשונות עשויים להיות בעלי השפעה עצומה על עתידו של הילד. זוהי גם התקופה בה באים לידי ביטוי הסקרנות, כושר ההמצאה והיצירתיות הטבעיים של הילדים. היכרות עם יסודות המדע והטכנולוגיה בגיל צעיר מטפחת חשיבת חקר עצמאית ומעודדת אותם לרכוש את הידע החיוני הנחוץ כדי להשתלב בהצלחה בעולם עתיר טכנולוגיה המשתנה ומתפתח ללא הרף.

גוף מפעיל:

בית יציב

שותפים:

חברת לוקהיד מרטין

משרד החינוך

משרד המדע

רשויות מקומיות