חיפוש
  • Rashi Foundation

כן, כל אחד יכול!


בישראל, כמו במדינות מפותחות אחרות, יש קשר הדוק בין השכלה לבין תעסוקה והכנסה. מי שלא רכש השכלה גבוהה יתקשה להשתלב בתעסוקה איכותית ומכניסה, ולמי שאין תעודת בגרות יש סיכוי נמוך ביותר להגיע ללימודים אקדמיים.


לתעודת הבגרות יש חשיבות לא רק ככרטיס כניסה לאקדמיה וכמפתח למוביליות חברתית וכלכלית של הפרט, אלא גם לדימוי של בית הספר ושל הקהילה כולה. תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך ואלה החיים בפריפריה זקוקים במיוחד להזדמנויות למוביליות דרך האפיק בר-ההשגה של תעודת בגרות – אבל מסיבות שאינן קשורות ביכולותיהם, זוהי משימה בלתי אפשרית עבור מרביתם.


עמותת יכולות מייסודה של קרן רש"י פועלת זה למעלה מעשור לסייע לבתי ספר תיכוניים בפריפריה לשפר הישגים ולהעלות את שיעורי הזכאים לבגרות. שיטת הלמידה המואצת של יכולות מתבססת על הנחת היסוד שכל אחד יכול להצליח בבית הספר. היא נותנת מענה ייחודי לצורך בהגברת ההצלחה הלימודית ומיצוי הפוטנציאל האישי של תלמידים שפיתחו תחושת חוסר מסוגלות כתוצאה מכישלונות לימודיים רבים ומצטברים לאורך השנים.


אחת מתכניות העמותה, יכולות "סטארט" לבגרות ומניעת נשירה, מופעלת בשיתוף עם משרד החינוך, רשויות מקומיות ורשתות חינוך ובתמיכת שותפים פילנתרופיים. לתכנית מתקבלים תלמידים שהגיעו לסיום כיתה ט' כשהם בעלי ההישגים הנמוכים ביותר בשכבה. לרובם יש לפחות 7 ציונים שליליים והם נמצאים בסיכון גבוה לנשירה מבית הספר.


בשלוש השנים הבאות, עד סוף כיתה י"ב, התלמידים הללו עוברים תהליך מובנה, מואץ ובלתי שגרתי, בו הם רוכשים מיומנויות למידה לצד תחושת השתייכות ואמונה ביכולתם. מי שמלמד אותם הם מורים מבית הספר שקיבלו הכשרה בגישת הלמידה המואצת וליווי פדגוגי מצוות יכולות, והלימודים מתקיימים בכיתות ייעודיות בשעות ביה"ס וגם אחריהן ובחלק מן החופשות.


תוצאות בחינות הבגרות האחרונות שהתפרסמו, המתייחסות לשנת תשע"ז, מראות פעם נוספת את ההצלחה המרשימה של "סטארט". המחזור שסיים את התיכון בשנה זו כלל 650 תלמידים ב- 18 בתי ספר מ- 11 יישובי פריפריה במגזר היהודי, הבדווי והדרוזי.


כמה "טעימות" מתוך התוצאות:

  • מבין בוגרי י"ב בתכנית, 70% השלימו תעודת בגרות מלאה.

  • כל המשתתפים הזכאים לבגרות הם בעלי תעודה המאפשרת קבלה לאקדמיה, וכשליש בעלי תעודה העומדת בתנאי הסף של קבלה לאוניברסיטה.

  • בעקבות ההישגים של תלמידי "סטארט" עלה שיעור הזכאות לבגרות בשליש מבתי הספר בתכנית למעל 90%, ובשני בתי ספר הגיע אפילו ל-99.5% ו-100%.

  • שיעור הזכאות לבגרות בכלל בתי הספר המשתתפים היה 78.4% (בהשוואה לממוצע ארצי של 68.2%)

  • 16.6% מכלל הזכאים לבגרות ב-18 בתי הספר הם בוגרי תכנית יכולות "סטארט".


במציאות של פערים לימודיים גדולים ושל מתאם וחפיפה מתמשכים בין הרקע החברתי-כלכלי של הילד לבין הישגיו בבית הספר, תכנית יכולות "סטארט" מוכיחה שאפשר אחרת. ישר כוח לבתי הספר, להנהלות ולצוותי המורים והמורות שביצעו את המהפך עם התלמידים!

0תגובות