• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

נשרכים מאחור: שביתת העובדים הסוציאליים

social workers.jpg

שביתת העובדים הסוציאליים היא לא רק מחאה על שכר ותנאי עבודה, אלא ניסיון נואש להתריע על מצב השירותים החברתיים בישראל כאשר מעגל הנזקקים להם הולך וגדל. >>

זאת דווקא הזדמנות

0186.jpg

המשבר יכול להוות נקודת זינוק למערכת חינוך טובה ושוויונית יותר אם נבטיח נגישות טכנולוגית לכל תלמיד ואוטונומיה דיפרנציאלית לרשויות המקומיות. >>

לוקהיד מרטין ממשיכה לתמוך בגני "מדעקידס" גם בתקופת הקורונה

online-lesson.jpg

החברה תרמה 350 אלף ש”ח להקמת “מדעקידס אונליין” – תכנית לימודים מקוונת הכוללת יצירת תכנים מדעיים והעברתם לתלמידי הגנים המדעיים בבאר שבע, קרית מלאכי וירושלים באמצעות מרכז לימודים אינטראקטיבי (בתמונה) ומאות טאבלטים. >>

השירות הלאומי-אזרחי: בדרך למעלה

ofek.jpg

החודשים בהם היתה ישראל נתונה בסגר בשל משבר הקורונה חידדו את המחויבות של עמותת אופק ושל מתנדביה ואת ההבנה כי השירות הלאומי מהווה מנוע חזק ומרכזי ליצירת חוסן חברתי. >>

"הקפיצה החברתית" היא מהלך ציבורי שקרן רש"י לקחה על עצמה להוביל במטרה להעלות לראש סדר היום הלאומי את נושא המוביליות החברתית והצורך לפעול למען שוויון הזדמנויות וצמצום פערים.

אחד מנושאי הליבה המרכזיים של מתווה הקפיצה החברתית, בו אנו מתמקדים בשלב הראשון, הוא לקיחת אחריות כוללת של המדינה על מסגרות החינוך והטיפול בגיל הרך. אנחנו מאמינים כי צמצום פערים חברתיים צריך להתחיל במדיניות לאומית הנותנת הזדמנות שווה כבר מגיל לידה באמצעות נגישות לחינוך ציבורי איכותי, מפוקח ומסובסד בגיל הרך לכל ילדי ישראל.

banner-HEB.jpg