• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
logo new.jpg
באנר - עברית.jpg

"הקפיצה החברתית" היא מהלך ציבורי שקרן רש"י לקחה על עצמה להוביל במטרה להעלות לראש סדר היום הלאומי את נושא המוביליות החברתית והצורך לפעול למען שוויון הזדמנויות וצמצום פערים.

אחד מנושאי הליבה המרכזיים של מתווה הקפיצה החברתית, בו אנו מתמקדים בשלב הראשון, הוא לקיחת אחריות כוללת של המדינה על מסגרות החינוך והטיפול בגיל הרך. אנחנו מאמינים כי צמצום פערים חברתיים צריך להתחיל במדיניות לאומית הנותנת הזדמנות שווה כבר מגיל לידה באמצעות נגישות לחינוך ציבורי איכותי, מפוקח ומסובסד בגיל הרך לכל ילדי ישראל.

אי השוויון בישראל מתחיל כבר בלידה

HomeH3.jpg

כרטיס כניסה למועדון

ההיי-טק הישראלי הוא עדיין במידה רבה מועדון סגור של בנים. זה קשור ישירות לשיעור הנמוך של נשים הלומדות מדעי המחשב, אבל הפער מתחיל להיווצר עוד הרבה קודם.

 

איך יוזמה חדשה של המרכז לחינוך סייבר גורמת לנערות לחשוב אחרת על קריירה בהיי-טק?

חץ לבן לעברית.png