• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
logo new.jpg

חג פסח שמח!

נושמים לרווחה במרכזי עוצמה

Screenshot.jpg

בזמן משבר ומצב חירום בריאותי, כלכלי ומשפחתי, צוותי 'נושמים לרווחה במרכז עוצמה' ב-114 מחלקות, במחוזות ובמטה הארצי פועלים מידי יום כדי להמשיך ולתת מענה מותאם ואפקטיבי למשפחות החיות בעוני והדרה.

קראו כאן על כמה מן היוזמות והפעולות של צוותי התכנית בשבועות האחרונים.  >>

ניוזלטר קרן רש"י, פסח תש"ף

he - 1.jpg

לימוד בבידוד

תמונה1.jpg

כאשר רובנו נאלצים לשהות בבית הרבה יותר מהרגיל, אפשר לנצל את הזמן כדי ללמוד תכנות ועוד נושאים בתחום המחשבים והסייבר - בעברית ובחינם.

הקורסים האינטרנטיים של המרכז לחינוך סייבר בשיתוף עם מערך הסייבר הלאומי זמינים בפלטפורמת קמפוס IL ומאפשרים לכם ללמוד בצורה חוויתית, בזמן ובקצב שמתאימים לכם.  >>

"הקפיצה החברתית" היא מהלך ציבורי שקרן רש"י לקחה על עצמה להוביל במטרה להעלות לראש סדר היום הלאומי את נושא המוביליות החברתית והצורך לפעול למען שוויון הזדמנויות וצמצום פערים.

אחד מנושאי הליבה המרכזיים של מתווה הקפיצה החברתית, בו אנו מתמקדים בשלב הראשון, הוא לקיחת אחריות כוללת של המדינה על מסגרות החינוך והטיפול בגיל הרך. אנחנו מאמינים כי צמצום פערים חברתיים צריך להתחיל במדיניות לאומית הנותנת הזדמנות שווה כבר מגיל לידה באמצעות נגישות לחינוך ציבורי איכותי, מפוקח ומסובסד בגיל הרך לכל ילדי ישראל.

banner-HEB.jpg