• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

מערכת החינוך צריכה לצאת מהזום

zoom out.jpg

הדיון הטכני סביב הלמידה מרחוק מנותק מהקשיים האמיתיים שנוצרו להורים ותלמידים בישראל. כך אפשר לעשות זאת אחרת >>

במיוחד עכשיו, ממשיכים לתת מענה

03.jpg

השנה, הקורונה הפכה את הטיפול באתגרים חברתיים לרלוונטי יותר מתמיד, וחייבה אותנו לחשוב מחדש ולתת מענה מיידי. יחד עם שותפים רכשנו מחשב ראשון לאלפי משפחות, הענקנו סיוע חומרי והתאמנו את הפעילות הקיימת למציאות המשתנה. תוך כדי כך המשכנו ונמשיך גם בשנה הקרובה לפתח יוזמות חדשות לחיזוק החוסן החברתי של ישראל.

קראו עוד בניוזלטר לראש השנה של קרן רש"י >>

להציל את הדור האבוד

להצי את הדור.jpg

ישראל חייבת לקחת אחריות על הצעירים והצעירות שלה, ולהשקיע במערך הכשרות ראוי שיכוון אותם למקצועות המחר. >>

לצאת מהמסגרת

לצאת מהמסגרת.jpg

חוק הפיקוח על המעונות מהווה צעד ראשון וחשוב, אך לא מספיק; יצירת מסגרות חינוך מיטביות לגיל הרך מחייבת מהלך לאומי נרחב ומקיף >>

שוויון הזדמנויות מתחיל בגיל הרך!​

"הקפיצה החברתית" היא מהלך ציבורי שקרן רש"י לקחה על עצמה להוביל במטרה להעלות לראש סדר היום את נושא המוביליות החברתית והצורך לפעול למען שוויון הזדמנויות וצמצום פערים.

נושא מרכזי בו אנו מתמקדים במסגרת המהלך הוא לקיחת אחריות כוללת של המדינה על מסגרות החינוך והטיפול בגיל הרך. אנחנו מאמינים כי צמצום פערים חברתיים צריך להתחיל במדיניות לאומית הנותנת הזדמנות שווה כבר מגיל לידה באמצעות נגישות לחינוך ציבורי איכותי, מפוקח ומסובסד בגיל הרך לכל ילדי ישראל.

רוצים לדעת עוד? >>