רשימת התוצרים:

  • הזמנה ליום הלמידה בנושא מוביליות חברתית – 24.12.19

  • סדר יום  - יום למידה בנושא מוביליות חברתית – 24.12.19

  • מובילות בין דורית בשכר בישראל – מחלקת המחקר של משרד האוצר

  • הקפיצה החברתית – מתווה מדיניות לקידום מוביליות חברתית – קרן רש"י