• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

עמותת אופק

העמותה דואגת לגיוס, מיון, הכשרה, השמה וליווי של המתנדבים תוך דגש על פעילות משמעותית, רלוונטית לחייהם ובעלת השפעה על עתידם. המתנדבים זוכים להכוונה של אנשי מקצוע מתחומים שונים, משתתפים בסמינרים, ימי עיון, סדנאות והכשרות, ונהנים ממעטפת של פעילות חברתית ומפגשים עם צעירים ממגוון הקבוצות והקהילות המרכיבות את החברה הישראלית.

עמותת אופק היא גוף מוכר לשירות לאומי, אזרחי וקהילתי וארגון לשינוי חברתי. היא הוקמה ע"י קרן רש"י ומרכז מעשה במטרה להעניק לצעירים בני הפריפריה החברתית-כלכלית הזדמנות שווה להתנדב ולהתפתח, ולבטא את האיכויות והייחודיות שלהם תוך השתלבות מיטבית בחברה. פעילות העמותה מכוונת ליצירת מודלים חדשניים שיאפשרו לצעירים להתמודד בהצלחה עם האתגרים שיעמדו בפניהם עם צאתם לחיים אזרחיים כבוגרים.