• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

מיזם הינקות

בהתאם להנחות היסוד, מודל הפעולה של מיזם הינקות מציב את הרשות המקומית כגורם מוביל ומשמעותי, הנושא באחריות כוללת למתן שירותים איכותיים לתושבים. המודל מכוון ליצור שינוי מערכתי בהתייחסות לגיל הינקות, תוך שימוש במשאבים, בידע ובשירותים הקיימים בקהילה, כדי לתת מענה מקיף לצרכי הפעוטות והוריהם – משירותים אוניברסליים (כמו מעונות יום, טיפות חלב, מרכזים לגיל הרך) ועד מענים ייעודיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

 

במסגרת המודל הוגדרו זירות פעולה מרכזיות ועקרונות מחייבים, המבטיחים את הטמעת התפיסה ושיטות העבודה לאורך זמן. העוגן המרכזי הוא הזירה הרשותית בהובלת מנהלת הגיל הרך, הפועלת ליצירת תיאום ושיתוף פעולה בין שלוש הזירות האחרות:

  • הורים – עבודה רב-מערכתית עם הורים ומשפחות

  • מסגרות – יישום סטנדרטים לשיפור איכות חינוך-טיפול במסגרות היום לפעוטות

  • אנשי מקצוע – יצירת שפה אחידה בקרב כלל אנשי המקצוע הנותנים שירות לפעוטות והורים

מיזם הינקות מצטרף למגמה זו, והוא שותף לאפיון מערך השירותים הבסיסי הנחוץ להתפתחות תקינה של ילדים ופעוטות, בכלל זה הגדרת תפקיד מנהלת הגיל הרך ברשות המקומית. כמו כן עוסק המיזם בהגברת המודעות לחשיבות ההשקעה בגיל הינקות, ומתמקד בפיתוח שירותים לילדים בגיל זה ולהוריהם ברמה המוניציפלית והלאומית כאחד.

 

המיזם מתבסס על ההנחה כי קידום התפתחות מיטבית בגיל הינקות מחייב מעטפת רב-מערכתית המחברת בין כלל הגורמים המטפלים (הורים, מחנכות-מטפלות ונשות מקצוע) תוך יצירת שפה משותפת; וכי הרשות המקומית היא זירת השינוי המתאימה ליצירת מעטפת כזו.

הרשויות בתכנית הפיילוט

מיזם הינקות מתמקד ביישובים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל:

צפון: חצור הגלילית, טמרה, מעלות-תרשיחא, צפת

דרום: ירוחם, ערד, קריית מלאכי, שגב שלום

מיזם הינקות נועד לאפשר את מיצוי הפוטנציאל הטמון בכל פעוט על ידי יצירת התנאים להתפתחות מיטבית בשנות החיים הראשונות, ובמיוחד בגיל הינקות (לידה–3). זאת מתוך ההבנה כי תקופה קריטית זו היא בעלת השפעה מכרעת על פיתוח יכולות שכליות, רגשיות וחברתיות בהמשך החיים, ולכן על עתידם של הילדים ובפרט על סיכויי המוביליות החברתית שלהם.

 

האחריות לפעוטות מפוצלת כיום בין משרדי ממשלה שונים, ללא גורם מתאם האחראי על רציפות מערך השירותים; התמונה דומה גם ברמה המוניציפלית. בשנים האחרונות פועלים כמה גורמים להתמודדות עם האתגר, ומאמצים אלה קיבלו תנופה עם הקמתה של המועצה לגיל הרך שנועדה לקדם מדיניות בין-משרדית מתואמת.

שותפים:

משרד העבודה והרווחה - האגף למעונות ומשפחתונים

ג'וינט ישראל - אשלים

flyer.jpg

לחצו לקריאה נוספת >>