התחברות מרחוק

סביבת מידע לטכנולוגיה תומכת עבודה מרחוק בקבוצת רש"י

:סיוע לתהליך התחברות מרחוק

הנחיות וקישורים פנימיים:

קישורים מומלצים ומידע:

הודעות ועדכונים חשובים!

סרטון רישום והתחברות ראשונה ל- Zoom