• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

מחנות קיץ מדעיים

הקייטנות בקיץ מתקיימות בשלושה מחזורים בני שבועיים כל אחד (ימים א'-ה') בחודשים יולי ואוגוסט.

קייטנת מדעים משולבת אנגלית – ניסויים מרתקים, חידות ופתרון בעיות, הצגת מופעים

  • קייטנת רובוטיקה – הכרת שפת תכנות, למידה על חיישנים, מכניקה ותנועה, בניית רובוט

  • קייטנת הכנה לכיתה א' - חיזוק מיומנויות קריאה, כתיבה וחשבון, הכנה רגשית למסגרת  לימודים פורמלית

מעבר לחוויית הקיץ המוכרת – משחקים, טיולים, בריכה ועוד – הקייטנות מציעים לילדים חשיפה לתחומי דעת חדשים ומרתקים והזדמנות להתנסות בחקירה ובתצפית, במטרה לעורר בהם סקרנות ועניין שיובילו אותם להעמיק בלימודי מדעים בהמשך. קייטנות ההעשרה מיועדות לילדים בגילי 5-14 (עולים לגן חובה עד כיתה ו'). בנוסף, בית יציב עורך גם מחנה הכשרה למנהיגות מדעית, לתלמידים בוגרי כיתות ח'-י"א שעברו את תהליך הקבלה לתכנית.

קייטנות האביב והקיץ בקמפוס בית יציב בבאר שבע מתקיימות בשיתוף עם משרד החינוך, במסגרת תכנית "מדערום" לקידום החינוך המדעי-טכנולוגי במחוז הדרום. הקייטנות מהוות המשך לתכניות החינוכיות אותן מפעיל בית יציב לאורך כל שנת הלימודים כחלק מפעילותה של קרן רש"י לטיפוח מצוינות במדעים וטכנולוגיה בקרב ילדים ובני נוער.

לפרטים והרשמה לקייטנות קיץ 2020:

 

מאי 054-6640785

mayazulay0@gmail.com

בית יציב 08-6262633/2

משרד החינוך

שותפים:

בית יציב

גוף מפעיל: