• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

מחנות קיץ מדעיים

  • קייטנת מדעים – ניסויים מרתקים, חידות ופתרון בעיות, בניית דגמים מדעיים

  • קייטנת רובוטיקה – למידה על חיישנים, מכניקה ותנועה, בניית דגמי רובוטים ותכנותם לביצוע פעולות שונות

  • קייטנת אנגלית – למידה תוך משחק, העלאת מופעים, "תחרויות ריאליטי"

  • קייטנת הכנה לכיתה א' - חיזוק מיומנויות קריאה, כתיבה וחשבון, הכנה רגשית למסגרת  לימודים פורמלית

מעבר לחוויית הקיץ הרגילה – משחקים, טיולים, בריכה ועוד – הקייטנות מציעים לילדים חשיפה לתחומי דעת חדשים ומרתקים והזדמנות להתנסות בחקירה ובתצפית, במטרה לעורר בהם סקרנות ועניין שיובילו אותם להעמיק בלימודי מדעים בהמשך. קייטנות ההעשרה מיועדות לילדים העולים לגן חובה עד כיתה ו'. בנוסף, בית יציב עורך גם מחנה הכשרה למנהיגות מדעית, לתלמידים בוגרי כיתות ח'-י"א שעברו את תהליך הקבלה לתכנית.

הקייטנות בקיץ מתקיימות בארבעה מחזורים בני שבועיים כל אחד (ימים א'-ה') בחודשים יולי ואוגוסט.

קייטנות האביב והקיץ בקמפוס בית יציב בבאר שבע מתקיימות בשיתוף עם משרד החינוך, במסגרת תכנית "מדערום" לקידום החינוך המדעי-טכנולוגי במחוז הדרום. הקייטנות מהוות המשך לתכניות החינוכיות אותן מפעיל בית יציב לאורך כל שנת הלימודים כחלק מפעילותה של קרן רש"י לטיפוח מצוינות במדעים וטכנולוגיה בקרב ילדים ובני נוער.

משרד החינוך

שותפים:

בית יציב

גוף מפעיל: