• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg
1/5

לאחר תהליך מיון קפדני המשתתפים מתחילים בתהליך הכשרה מאתגר הנמשך שלוש שנים וכולל שני מפגשי לימוד שבועיים אחר הצהריים במתכונת של חוג סייבר, וכן פעילויות גיבוש וסיורים בחברות היי-טק וביחידות אמ”ן.

 

בעקבות פיילוט מוצלח של שנתיים, הוכרזה תכנית מגשימים בשנת 2013 כתכנית לאומית בתמיכת משרד הביטחון. בתחילת 2015 הוסכם על הרחבת המיזם המשותף והובלת התכנית לקפיצת מדרגה כמותית ואיכותית, בכלל זה פתיחת תכנית "אחות" לתלמידי כיתות ז'-ט' - "סטארטק". התכנית פועלת כיום במסגרת המרכז לחינוך סייבר של קרן רש"י.

תכנית “מגשימים” ללימודי סייבר מתמקדת בטיפוח בני נוער מוכשרים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, במטרה להגדיל באופן משמעותי את ייצוגם ביחידות העילית הטכנולוגיות של צה”ל, במיוחד בחיל המודיעין. השירות ביחידות אלה מהווה מקפצה מוכחת להשתלבות בתעשיית ההיי-טק לאחר השחרור, וכך התכנית עונה על הצורך הגובר במומחי סייבר במערכות צבאיות ואזרחיות, ויחד עם זאת מאפשרת לצעירי הפריפריה לעלות על מסלול מבטיח לקראת מוביליות חברתית.

 

התכנית מיועדת לתלמידי תיכון (י'-י"ב) בעלי יכולת גבוהה ונטייה לתחום המחשבים, ולא פחות מכך מחויבות, התמדה ומשמעת עצמית. 

תכנית מגשימים

בשנים האחרונות גוברת המודעות בקרב המדינות המפותחות, וישראל ביניהן, לחשיבות ההגנה על תשתיות תקשורת ומידע חיוניות מפני מתקפות סייבר כמפתח לביטחון לאומי ולצמיחה כלכלית. בה בעת, התחום החדש של אבטחת סייבר מהווה כר פורה להזדמנויות לפיתוח קריירה ולמוביליות חברתית-כלכלית עבור צעירים בעלי כישורים מתאימים.

שותפים:

קרן אדליס

קרן דניאל

קרן שוליך

קרן ויליאם דוידסון

 ECI Telecom

משרד הבטחון

מערך הסייבר הלאומי

משרד החינוך

מפעל הפיס

גוף מפעיל:

בית יציב