• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

בית יציב

בית יציב מפעיל מגוון רחב של תכניות חינוכיות לטיפוח מצוינות במדעים, טכנולוגיה ואנגלית בקרב ילדים ובני נוער מכל מחוז הדרום, מגיל הגן עד לתיכון, ומקיים אירועים בנושאי מדע לקהל הרחב.

 

מתחם בית יציב יחד עם פארק קרסו למדע הצמוד אליו מהווים את קמפוס גוסטב לוואן, הקרוי על שמו של מייסד קרן רש"י.

הקמפוס החינוכי בית יציב נמצא בבעלות משותפת של קרן רש”י ועיריית באר שבע, המחויבות שתיהן לשמירה על צביונו כמרכז שירותים חינוכיים עבור תושבי העיר וסביבתה. המתחם משמש כמרכז ללימודי המשך למבוגרים ומארח כנסים וימי עיון של חברות וארגונים שונים.

בית יציב לוגו