• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

עמותת יעדים לצפון

במכלול פעילותה, העמותה מאמצת ראייה רב-מערכתית ומתאימה את המענים למגוון הקבוצות האתניות והתרבותיות המרכיבות את אוכלוסיית האזור – יהודים, ערבים, בדואים, דרוזים, צ’רקסים ועוד, כשהיא מיישמת את הידע והנסיון שצברה בכניסה לתחומי פעילות המציבים אתגרים חדשים.

עמותת יעדים פועלת לקדם ולשפר את השירותים החברתיים לתושבי הצפון, בדגש על אוכלוסיות מוחלשות ועל ילדים ובני נוער בסיכון. בין התכניות אותן היא מפעילה ניתן למנות מרכזים לגיל הרך, בתים חמים לנערות בסיכון, מרכזי טיפול לנפגעי תקיפה מינית, שירותים לאנשים לקויי ראייה ועוד.