• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

תכניות התנדבות ומנהיגות לנוער

בעקבות ההצלחה של מרכזי נעורים מיושם המודל כעת בתכנית דומה בקהילה הבדואית בנגב - "שורשים", בשיתוף עם משרד החקלאות / מינהלת הבדואים בדרום. בשלב הראשון התכנית פועלת ברהט ובערערה והיא צפויה להתרחב ל-10 ישובים בהמשך.

 

"הצעד הבא" היא תכנית נוספת לבני נוער שמטרתה לעורר אצלם מודעות לסוגיות חברתיות ולערכי המנהיגות וההתנדבות ולעודד אותם לצאת לשנת שירות. התכנית פועלת בבתי ספר תיכוניים ופנימיות בפריפריה וכוללת מפגשים קבוצתיים להקניית כלים תיאורטיים ומעשיים יחד עם התנסות בעשייה חברתית משמעותית.

"נעורים", פרויקט ייחודי לקידום שוויון הזדמנויות ומצוינות בחברה הדרוזית, מאפשר לבני נוער וצעירים לרכוש כלים למימוש הפוטנציאל האישי שלהם ומזמין אותם לקחת חלק בעיצוב עתידה של הקהילה. במסגרת הפרויקט הוקמו ב-14 ישובים דרוזיים בגליל ובכרמל מרכזים המציעים מגוון פעילויות לקידום מצוינות אקדמית, העשרה, מנהיגות והתנדבות בקרב בני נוער.

 

הפרויקט מסייע גם לצעירות דרוזיות בוגרות תיכון בפיתוח יכולותיהן ותמונת העתיד שלהן בעוד הן מתנדבות במרכזים כמדריכות וחונכות לבני הנוער. לצידן עובדות סטודנטיות שהתנדבו בעבר בתכנית, ומסייעות בהפעלת המרכזים ובתכנון מיזמים קהילתיים.

לבני נוער תושבי הפריפריה יש נגישות מוגבלת ביותר למסגרות התנדבות ומעטים לוקחים בה חלק. הם נתפסים לרוב כ"לקוחות" של תכניות מעורבות חברתית ולא כמי שיש להם בעצמם פוטנציאל להוביל פעילות התנדבותית התורמת להעצמה אישית ולפיתוח כישורי מנהיגות. בקהילות מיעוטים כמו החברה הדרוזית והבדואית, פיתוח מנהיגות צעירה צריך להעשות בדגש על חיבור לערכי הקהילה וגיבוש זהות אישית וכלל-ישראלית כאחת.

שותפים:

קרן לאוטמן

קרן דניאל

הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו

הפדרציה היהודית של מיאמי

ג'וינט ישראל

מגשימים עכשיו - קק"ל ומועצת ארגוני הנוער

המשרד לפיתוח הנגב והגליל

משרד החינוך

משרד החקלאות

קרנות הביטוח הלאומי

ביג מרכזי קניות

עמותה מפעילה:

מרכז מעשה