• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

הטמעת השימוש בטכנולוגיה כזו, ההולכת ומתפתחת במהירות, מחייבת מתן הכשרות מתאימות בהיקף ובתדירות גדלים והולכים.

 

המרכיב הפיזי של תכנית הפיתוח הוא שדרוג התשתיות בקמפוס המרכזי של מגדל אור, שחלקו הגדול הושלם במהלך שנת 2016. במסגרת זו הוקמו מבנים חדשים עבור המרכז להכשרה תעסוקתית והמכון לשיקום ראייה, כולל מוקד תמיכה טלפוני לשימוש באמצעי טכנולוגיה מסייעת. בנוסף, נעשה שיפוץ של המגורים המשמשים את משתתפי תכניות השיקום וההכשרה וכן מאפשרים התנסות בתפקוד עצמאי לקראת יציאה לחיים בקהילה.

המרכז פועל בפריסה ארצית ושירותיו – מהם נהנים למעלה מ-3,000 איש בשנה – ניתנים בקמפוס המרכזי בחיפה ובסניפים בתל אביב, ירושלים ובאר שבע, וכן בביתו של האדם לקוי הראייה ובסביבתו היומיומית.

 

לאחר שלקחנו על עצמנו את ההפעלה, יזמנו את הכנתה של תכנית פיתוח מקיפה שמטרתה להפוך את מגדל אור למוביל ביצירת תנאים להשתלבותם המלאה של אנשים לקויי ראייה בקהילה. הכלי העיקרי התומך בהשתלבות הוא הטכנולוגיה המסייעת, במיוחד מכשירים בעלי צג מגע המשמשים כפלטפורמה ליישומים מתקדמים בכל תחומי החיים.

מגדל אור

מגדל אור, מרכז רב-שירותים לאנשים בעלי לקויות ראייה או עיוורון, עבר בשנת 2011 לאחריותה של קרן רש”י ומופעל באמצעות העמותה החברה יעדים לצפון.

 

תכניות מגדל אור מתמקדות בשני תחומים עיקריים: סיוע בשיפור התפקוד העצמאי היומיומי של לקויי הראייה; ושיקום תעסוקתי, לשילובם המיטבי בשוק העבודה.

שותפים:

משרד הרווחה

קרן לגאסי הריטג'

פארמאדום

המוסד לביטוח לאומי

עמותה מפעילה:

עמותת יעדים לצפון