• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

מרכזי דרך האתגר מהווים מסגרת משלימה, הפועלת לפתח ולשפר את יכולות הנער לצד הגורמים העיקרים בחייו – המשפחה ובית הספר – שמעורבותם תורמת באופן משמעותי לחיזוקו ולהצלחתו. דיאלוג שוטף עם ההורים, ביקורי בית, ושיתוף פעולה הדוק עם הצוות המקצועי בביה”ס, מהווים כולם חלק מהותי מן התפיסה המנחה את המרכזים ומיושמת בפעילותם.

הפעילות האתגרית, בשילוב עם עזרה לימודית, חוגי העשרה ופעילות חברתית, מחזירים לבני הנוער את תחושת המסוגלות העצמית ואת האמונה ביכולתם להשתלב בהצלחה במסגרות נורמטיביות.

 

המרכזים בנתניה ובהרצליה (השני תחת השם “דרך הגלים“) פועלים חמישה ימים בשבוע בשעות אחר הצהריים כמסגרת המעניקה חום ותמיכה, יחד עם סדר יום מובנה וברור המותאם לכל ילד באופן אישי. מעטפת הליווי שהם מספקים עונה לצרכי הנערים בשנים קריטיות בחייהם ומעצבת את אישיותם.

מרכזי דרך האתגר

סרטון על דרך האתגר שהכינו סטודנטים מתנדבים בתכנית

מרכזי "דרך האתגר" הוקמו כדי לסייע לנערים הנמצאים בסיכון לנשירה עקב מצוקות משפחתיות או חברתיות, קשיי למידה והתמדה, ועוד. המרכזים עושים שימוש במגוון כלים, הכוללים פעילות ספורט משימתית ומאתגרת, בידיעה כי ההתמודדות עם אתגרים פיזיים ונפשיים מאפשרת למשתתף לגלות תובנות חדשות, מטפחת יכולות אישיות ובין-אישיות ויוצרת הזדמנויות לשינוי במכלול תחומי החיים.

ליצירת קשר:

מרכז דרך האתגר, נתניה:

052-3840847, 09-9505430

galimhr@gmail.com

מרכז דרך הגלים, הרצליה:

052-3840847, 077-3200496

etgarn1@gmail.com

שותפים:

עיריית נתניה

עיריית הרצליה

מעגל נשים הרצליה

עמותה מפעילה:

העמותה לתפנית בחינוך