• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

כפר הנוער עוגן קהילתי

ע"ש גולדברג

מועדון אליו מגיעים תלמידים מחוץ לכפר אחרי שעות ביה”ס; ומרכז למתבגרים והורים שמטרתו לשפר את התקשורת במשפחה ולשקם את הסמכות ההורית. אולם הספורט שבכפר משמש הן את ילדי העוגן והן את תושבי השכונה שסביבו.

 

מחוץ לכפר פועלות שתי דירות בהן מתגוררים צעירים וצעירות בוגרי העוגן הקהילתי שאין להם בית לחזור אליו במהלך השירות הצבאי או הלאומי. מדריכים של הכפר מלווים אותם בתקופה זו ומסייעים להם להשתלב בקהילה עם סיומה.

כפי שרומז שמו, הכפר נמצא בליבה של שכונת מגורים בבאר שבע. הוא תוכנן מראשיתו כחלק אינטגרלי מהקהילה ופועל בתיאום מלא עם השירותים העירוניים ועם מערכת החינוך.

 

הכפר, שקרן רש"י יזמה והובילה את הקמתו, נפתח בשנת 2006 וצמח עם בנייתם ההדרגתית של המבנים. כיום פועלת בו פנימייה בת שישה משפחתונים המיועדים ל-12 נערים ונערות כל אחד; מית”ר – מרכז יום רב-תחומי לבני נוער שנשרו מבית הספר; "בראשית" – מסגרת המעניקה קורת גג ותמיכה לבני נוער במצבי משבר עד למציאת פתרון קבע עבורם;

העוגן הקהילתי מהווה מסגרת ייחודית בה פועלים במקביל מספר שירותים לנוער בסיכון המשלימים זה את זה ויוצרים רצף טיפולי.

 

המטפלים, המדריכים והמחנכים פועלים יחד כצוות רב-מקצועי, דבר המאפשר להעניק לבני הנוער תמיכה מקיפה ולהתאים לכל אחד את המענה הטוב ביותר לצרכיו בכל שלב של הטיפול. 

שותפים:

הפדרציות היהודיות בקנדה

קרן מתנאל

משרד הרווחה

עיריית באר שבע

תורמים אנונימיים

עמותה מפעילה:

עמותת יחדיו