• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

עמותת תפנית בחינוך

מרבית פעילותה של העמותה מתמקדת בתכניות כלל-ארציות במסגרת מערכת החינוך הפורמאלית, בעיקר כאלה הפועלות תחת מכרז ממשלתי.

 

לצד הפעילות בבתי הספר ובגנים עוסקת העמותה גם בהפעלת מסגרות לנוער בסיכון באזור המרכז.

עמותת תפנית בחינוך מתמחה בהתערבויות בבתי ספר יסודיים ובגני ילדים, ביניהן מיזם רבדים, תכנית קרב להעשרה חינוכית ותכנית מיל"ת. פעילותה מקיפה אלפי מוסדות חינוך ומאות אלפי ילדים בכל חלקי הארץ, כשהיא שומרת על מחויבות למתן שירות איכותי העונה לצרכיו של כל ילד וילד.