• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

מכללה אקדמית צפת

בשלב הראשון של הפרויקט שופץ אחד המבנים הקיימים במתחם בית בוסל והותאם לשמש כספרייה אקדמית מרכזית, ובצמוד לה אודיטוריום להרצאות ולכנסים.

 

הספרייה החדשה מכילה מגוון של מרחבי לימוד ליחידים ולקבוצות, כולל עמדות מחשב; במבואה פועלת קפיטריה אותה יכולים הסטודנטים ואנשי הסגל לנצל להפוגה או ללמידה בלתי פורמלית. הבניין יהווה את המוקד של חיי הקמפוס ויתקיימו בו גם תכניות לתלמידי תיכון ופעילויות השכלה ותרבות לציבור הרחב.

אחד הפרויקטים המרכזיים ביוזמה זו הוא שדרוג התשתיות במכללה האקדמית, אשר יחד עם ביה”ס לרפואה ממלאת תפקיד חשוב בצמיחת העיר והאזור כולו.

 

תכנית הפיתוח של מכללת צפת כוללת הרחבה של הקמפוס למתחם בית בוסל הסמוך והפיכתו לחלק אינטגרלי של המכללה. הדבר יאפשר את הגדלת מספר הסטודנטים וכן פתיחת תכניות לתואר שני.

במקביל למעורבותה של קרן רש”י בהקמת המבנה הראשון של בית הספר החדש לרפואה בצפת, אנו פועלים לנצל הזדמנות זו כמנוף לפיתוח העיר באמצעות יוזמה נוספת.

היוזמה, בשיתוף עם קבוצת אנשי עסקים מניו יורק, כוללת מספר פרויקטים לקידום החינוך, הרווחה וחיי הקהילה בצפת.

שותפים:

PPSNI

קרן ווהל

המועצה להשכלה גבוהה

מכללה אקדמית צפת