• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

בתים חמים לנערות

העוסקת בנושאים כגון תזונה נכונה, היגיינה אישית, מיניות ועוד. מטרתנו היא ליצור סביבה בה כל נערה תאמין ביכולתה להצליח ותשאף להגשים את עצמה בחברה הנורמטיבית.

 

דגש מיוחד מושם על פיתוח הצוותים – עו”סיות, אמהות בית ומדריכות - באמצעות הכשרות וימי עיון, וכן על פעילויות לחיזוק הקשר בין הבנות להוריהן, ובמיוחד האימהות.

בעקבות הצלחתה של תכנית השדרוג אימץ משרד הרווחה את הבתים החמים כתכנית לאומית מובילה לנערות בסיכון, והגדיר תקן מחייב להפעלתם על בסיס מודל העבודה שפיתחנו. במכרז שפרסם המשרד נבחרו שלוש מעמותות רש”י להפעיל 60 בתים חמים ברחבי הארץ ובכל מגזרי החברה החל בשנת 2011.

 

במקביל להפעלה השוטפת אנו ממשיכים במאמץ להעשיר את מגוון המענים הטיפוליים, החינוכיים והחברתיים, בכלל זה תכנית לקידום הבריאות

הבית החם הוא מסגרת חברתית-טיפולית בלתי פורמלית לנערות, המעניקה להן חוויה חיובית של קבלה ושייכות תוך הקניית מיומנויות שיאפשרו להן לצאת ממעגל המצוקה והסיכון. קרן רש”י מילאה תפקיד מרכזי במיזם לשדרוג הבתים החמים שכלל הרחבת שעות הפעילות, הגדלת מספר הנערות המקבלות מענה, שיפור תכניות הטיפול וההעשרה, מתן הדרכה והכשרה מקצועית לצוות ועוד.

שותפים:

משרד הרווחה

קרן באדר

קרן התמרה

קרן גלנקור

דן ניר וג'יל בראופמן

פארמאדום

עמותה מפעילה:

יעדים לצפון

יחדיו

תפנית בחינוך