• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

תכניות ומרכזים לגיל הרך

  • סדנאות וקבוצות הדרכה והכוונה להורים, כולל הדרכה ביתית למשפחות בסיכון

  • הכשרה מקצועית והשתלמויות לצוותים במסגרות חינוך-טיפול לגיל הרך

  • חלק מן המרכזים כוללים גם מעון יום לילדים מגיל 3 חודשים עד 3 שנים

תחום נוסף בו הקרן משקיעה הוא חיזוק מערך שירותי התפתחות הילד בקהילה. היחידות להתפתחות הילד, שחלקן משולבות במרכזים לגיל הרך, נותנות מענה חיוני בפריפריה של איתור מוקדם וטיפול מקצועי לצמצום פערי התפתחות.

הפורום הארצי של היחידות להתפתחות הילד פועל בתמיכת הקרן לקידום מדיניות שתבטיח את קיימות השירות, נגישותו ואיכותו.

המרכז לגיל הרך פועל בגישה הוליסטית המרכזת במקום אחד מגוון רחב של שירותים ותכניות אשר יוצרים רצף טיפולי-חינוכי (one-stop center).

 

תחומי העיסוק העיקריים של המרכז כוללים:

  • איתור, מניעה והעשרה - מערך בין מקצועי לאיתור אוכלוסיות בסיכון ולקידום תכניות מניעה והעשרה

  • אבחון וטיפול בקשיי התפתחות, בכלל זה טיפולים פרא-רפואיים, התפתחותיים ורגשיים כגון תרפיה בדיבור, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, טיפול באמנות, טיפול ע"י בעלי חיים ומגוון מענים נוספים בהתאם לצרכי הילדים וההורים

  • עבודה עם הורים – פעילות קבוצתית המעודדת את התפתחות הפעוטות, את הסקרנות הטבעית שלהם ואת רצונם ללמוד ומחזקת את הקשר הורה-ילד

כדי לתמוך בהתפתחותם של ילדים בשנות חייהם הראשונות (מלידה עד 6), קרן רש"י ועמותות הבת מעורבות בהפעלת תכניות יישוביות לגיל הרך בפריפריה הצפונית והדרומית. תכניות אלה מכוונות ליצור מערך נגיש, משולב ומקצועי של שירותים בקהילה במקומות בהם יש חוסר במענים מקיפים ואיכותיים, בעוד גורמי הסיכון לעיתים קרובות שכיחים יותר.

 

הבסיס לפיתוח שירותים לילדים ולהוריהם הוא המרכז לגיל הרך במודל הבין-משרדי - מרכז רב-תחומי המתאם ומקדם פעילויות יישוביות עבור פעוטות, הורים ואנשי מקצוע.

שותפים:

משרד הבינוי והשיכון - אגף שיקום שכונות

רשויות מקומיות

קרן בני ואניס שטיינמץ

עמותות מפעילות:

עמותת יחדיו

עמותת יעדים לצפון