• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

מרכז אילן רמון

זאת ועוד, בזכות איכותן הגבוהה, עבודות חקר של תלמידי המרכז זוכות בפרסים בתחרויות מדע ארציות ובינלאומיות, שנה אחר שנה.

 

על בסיס המודל של מרכז אילן רמון, אנו פועלים לפתח רשת של מרכזי מדע לנוער שתתפרס ברחבי הארץ, בדגש על הפריפריה. מרכזים אלה יביאו לקפיצת מדרגה בהוראת המדעים בבית הספר בעזרת חיבורה אל המצוינות, משאבי הידע והתשתיות הקיימים באקדמיה.

בשלוחה נוספת בקמפוס החינוכי בית יציב פועלות תכניות חשיפה והעשרה לתלמידי ביה”ס היסודי וחטיבת הביניים, בכלל זה אירועים מיוחדים כמו חידון אסטרונומיה שנתי ופסטיבלי מדע לכל המשפחה. המרכז על שתי שלוחותיו פועל בקרב כ-12,000 תלמידים בשנה, מתוכם כ-1,000 תלמידי תיכון במסלולים אישיים לבגרות.

 

מאז פתיחתו של מרכז אילן רמון בשנת 2007 גדל מספרם של בני הנוער הבוחרים ללמוד פיזיקה לבגרות במחוז הדרום בשיעור של כ-21%, לעומת גידול אפסי בשאר הארץ.

מרכז אילן רמון באוניברסיטת בן-גוריון מציע לימודי פיזיקה ברמה גבוהה לתלמידי תיכון מיישובי הדרום. במעבדות המתקדמות שבו הם יכולים להתנסות בביצוע עבודות חקר במגוון תחומים, כולל פרויקטים אישיים לבגרות מורחבת בפיסיקה, בהנחיית צוות איכותי של מדריכים ומרצים. המרכז מצויד גם בפלנטריום ובטלסקופים משוכללים.

שותפים:

משרד החינוך

אוניברסיטת בן גוריון

עיריית באר שבע

גוף מפעיל:

בית יציב