• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

מכללה אקדמית כנרת

לאור התבססותו והצלחתו של המרכז האקדמי לנוער בתל חי, החלה פעילות דומה גם במכללת כנרת; זאת כחלק מתכנית אזורית לקידום לימודי המדעים בגליל המזרחי אותה מובילה מכללת תל חי בתמיכת קרן רש”י. פעילות זו תרוכז ותורחב במסגרת מרכז מצוינות המתוכנן להבנות בקמפוס החדש של מכללת כנרת.

במקביל, התבקשה קרן רש"י לסייע בתכנון הרחבתה של המכללה לקמפוס חדש - קמפוס דרום, בו יהיה עיקר הגידול העתידי שלה. השלב הראשון כולל שיפוץ ושחזור של תחנת רכבת העמק ההיסטורית עבור המרכז ללימודי ארץ ישראל. בהמשך ייבנו במתחם מעונות סטודנטים ותשתיות עתידיות נוספות.

בעקבות שיתוף הפעולה המוצלח עם מכללת כנרת בהקמת ספרייה אקדמית, שזכתה בפרס על עיצובה המרהיב, לקחנו חלק גם בבניית מבנה "תאום" בסמוך לספרייה עבור בית הספר להנדסה ע"ש אחי רכוב. שני הפרויקטים, שהושלמו בשנים 2010-2012, מהווים חלק מתכנית הפיתוח הכוללת של המכללה.

שותפים:

CEJP

קרן אחי עזר

המועצה להשכלה גבוהה

מכללת כנרת

קרן משפחת סקלאר