• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

קידום צעירים

להשכלה גבוהה

בה בעת אנו משקיעים בפיתוח מכללות אקדמיות, המשמשות כמנוע לצמיחה אזורית והופכות את ההשכלה הגבוהה לנגישה יותר לתושבי הפריפריה.

התכניות שלנו מלוות צעירים מסיום בית הספר התיכון ומעודדות אותם לבנות תמונת עתיד הכוללת מימוש עצמי דרך לימודים אקדמיים. בהמשך, אנו מסייעים להסיר חסמים חברתיים וכלכליים כדי להבטיח שיסיימו את התואר בהצלחה.