• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

הרחבת תכניות

לגיל הרך

מתוך הבנת הצורך וחשיבות הנושא, לקחנו על עצמנו לפעול להגדלת ההיצע של שירותים מתואמים, מקיפים, מקצועיים ונגישים לגיל הרך, במיוחד בפריפריה. המענים בהם בחרנו להתמקד הם מרכזים לגיל הרך ויחידות להתפתחות הילד בקהילה, לצד פיתוח מודל יישובי של רצף שירותים לגיל הינקות באחריות הרשות המקומית.

הגיל הרך, ובמיוחד שנות הינקות (לידה–3), הוא תקופה של הזדמנויות עצומות עבור ילדים להתפתח וללמוד, לבטא ולממש את הפוטנציאל שלהם. בתקופה זו נבנים יסודות מוצקים לרווחתם ולהישגיהם בהמשך החיים, ולכן השקעה בגיל הרך היא מנוף מרכזי לצמצום פערים ומוביליות חברתית.