• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

מסגרות תעסוקה ודיור

מסגרות הדיור מעניקות לאנשים בעלי קשיי תפקוד והסתגלות בית בקהילה בו יוכלו לחיות באופן עצמאי ככל האפשר בסמוך לבני משפחתם. עמותת יחדיו הקימה בבאר שבע מערך דיור מוגן ובו 6 דירות לאנשים ברמות תפקוד שונות, והיא מפעילה גם בתים באופקים ובירוחם.

 

צוות מקצועי מעניק לדיירים תמיכה בתחומי החיים השונים ומתאים לכל אחד תכנית קידום אישית על פי צרכיו ורצונותיו, יחד עם הערכה מתמדת של מצבו.

עמותת יחדיו מפעילה מרכזי תעסוקה בבאר שבע, בדימונה, באופקים ובמועצה האזורית שפיר, אשר משרתים למעלה מ-400 אנשים הסובלים מנכויות פיזיות, נפשיות ושכליות. מסגרות אלה מציעות אפשרויות תעסוקה שונות בהתאם לרמת התפקוד של המשתקמים וכישוריהם, מעבודות אריזה פשוטות ועד ייצור של חפצי נוי, וכן נותנות מענה לצרכיהם החברתיים.

 

במקביל למאמץ לשדרג את המפעלים ולהרחיב את מגוון העבודות, מושם דגש על פיתוח יכולות שיאפשרו למשתקמים רבים ככל האפשר להשתלב במקומות עבודה רגילים תוך ליווי ותמיכה.

המחסור בשירותים לאנשים בעלי צרכים מיוחדים בולט במיוחד באזורי הפריפריה, בהם יש קושי לגייס את המשאבים הכספיים והמקצועיים הנדרשים להקמת השירות ולהפעלתו.

 

באמצעות עמותת יחדיו אנו פועלים לפתח רצף שירותים בבאר שבע והדרום מתוך ראייה אזורית, בדגש על מסגרות תעסוקה ודיור בקהילה.

שותפים:

משרד הרווחה

משרד הבריאות

רשויות מקומיות

המוסד לביטוח לאומי

עמותה מפעילה:

עמותת יחדיו