• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

מכללה אקדמית תל חי

המרכז ע"ש סידני וורן פועל בשיתוף עם העמותה לקידום החינוך המדעי של מכון המחקר מיג”ל בקרית שמונה, ומאפשר לתלמידים מבתי הספר באזור כולו להתנסות בעבודת מעבדה מעשית בסביבת למידה מתקדמת. הוא נחנך בשנת 2010 והורחב תוך מספר שנים לאור הגידול המהיר במספר המשתתפים, ועתיד להיות חלק מרשת ארצית של מרכזי מדע לנוער שאנו מפתחים.

הקמפוס נבנה בשלבים לאורך תקופה של למעלה מ-7 שנים; הוא נפתח בשנת 2008 וכולל כיום שלושה מבנים רב-תכליתיים ובהם אולמות הרצאה, כיתות, מעבדות, אודיטוריום וחדרי סגל, וכן ספריה אקדמית. מתקנים אלה משרתים אלפי סטודנטים ונבנו כולם בסטנדרט גבוה המתחרה בזה של אוניברסיטאות מובילות בארץ.

 

במקביל, הדור הבא של צעירים עושה את צעדיו הראשונים לקראת השכלה גבוהה במרכז האקדמי לנוער שהוקם בקמפוס הוותיק.

הקמתו של קמפוס חדש שיאפשר את צמיחתה של מכללת תל חי היה פרויקט מורכב שדרש מחויבות ארוכת-טווח ושיתוף פעולה חוצה מגזרים.

 

כאות הוקרה לתפקיד המרכזי אותו מילאה קרן רש"י במימוש הפרויקט, שהתבטא בהשקעה ניכרת של משאבים כספיים, מקצועיים וניהוליים, נקרא הקמפוס החדש על שם מייסד הקרן גוסטב לוואן.

שותפים:

קרן יק"א

הפדרציות היהודיות בקנדה

מגבית בריטניה

כור תעשיות

המועצה להשכלה גבוהה

משפחת קרסו

משרד החינוך

מכללת תל חי