• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

נוער לאקדמיה

זאת ועוד, הישגיהם משתווים לאלה של תלמידים מצטיינים מישובים מבוססים במרכז הארץ, שהרקע הסוציו-אקונומי שלהם חזק בהרבה.

 

בנוסף, סקר של בוגרי התכנית בשנים קודמות מצא כי 90% מהם מגיעים ללימודים במוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה, ומתוכם 55% לומדים מקצועות מדעיים.

התכנית החלה בשנת 2001 כחלק ממדערום – פרויקט ארוך-טווח לקידום החינוך המדעי-טכנולוגי במחוז הדרום, שהחל כמיזם משותף לרש"י ולמשרד החינוך ופועל כיום מתוקף מכרז של המשרד ובמימונו. בתכנית זו משתתפים מדי שנה כ-1,000 תלמידי י-י"ב מרחבי הנגב, כולל המגזר הבדואי. 

 

במחקר הערכה של התכנית נמצא כי כמעט כל המשתתפים (95%-98%) משיגים תעודת בגרות העומדת בסף הקבלה לאוניברסיטה.

תכנית "נוער לאקדמיה" (או בשמה הקודם "נגישות להשכלה גבוהה") מיועדת לתלמידי תיכון בעלי פוטנציאל להצטיינות ומטרתה לאפשר להם להגיע ללימודים אקדמיים בתחומים מבוקשים ובעלי סף קבלה גבוה. המשתתפים מקבלים שיעורי תגבור בבית הספר, במיוחד במתימטיקה, אנגלית ומדעים, כדי לזכות בתעודת בגרות איכותית. במקביל, הם מתנסים בלימוד קורסים אקדמיים באוניברסיטה בימי שישי.

שותפים:

משרד החינוך

אוניברסיטת בן גוריון

תכנית "עתידים"

גוף מפעיל:

בית יציב