• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

שדרוג שירותים ומסגרות

לילדים ובני נוער בסיכון

על ידי השבחת שירותים בקהילה ומסגרות חוץ-ביתיות, אנחנו שואפים להציב סטנדרט של איכות שיאומץ בסופו של דבר ע"י המדינה.

מאמצינו מכוונים לפיתוח מענים חדשניים ורגישי תרבות למניעה, איתור וטיפול בילדים במצבי סיכון שונים, בגישה המבוססת על טיפול בתא המשפחתי ובתפקוד ההורים כחלק מהטיפול במצוקותיו של הילד.