• Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
לוגו.jpg

יכולות "סטארט" לבגרות 

התוצאות מרשימות: כמעט 95% מן המשתתפים מסיימים י"ב כיתות, וכ-70% זכאים לתעודת בגרות.

 

חשוב לא פחות הוא השינוי בדימוי העצמי ובתחושת המסוגלות שלהם, אשר מתבטא ברצון לתרום לחברה יחד עם שאיפה להשכלה גבוהה ולמימוש עצמי. התכנית פועלת בשיתוף עם משרד החינוך ותחת חסותו האקדמית של בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב.

בעבודה עם תלמידים אלה, התכנית מיישמת את שיטת "צמצום הפערים המואץ", המתבססת על סגירת פערים באמצעות למידה מואצת; בניית מוטיבציה ובטחון עצמי על ידי שרשרת של הצלחות; והקניית גישות ומיומנויות חדשות למורים.

 

התלמידים מקבלים הזדמנות להשלים את פערי הידע בתכנית תלת-שנתית של לימודים אינטנסיביים, הן במהלך יום הלימודים הרגיל והן בשעות אחה”צ והערב. מלמדים אותם מורים מצוות בית הספר שקיבלו הכשרה ממנחי התכנית.

במטרה להתמודד עם תופעת הנשירה הגלויה והסמויה מבית הספר ועם הפערים הגדולים בשיעור הזכאות לבגרות בין מרכז הארץ לפריפריה, תכנית "סטארט" נוקטת גישה בלתי שגרתית ומתמקדת בתלמידים בעלי ההישגים הנמוכים ביותר בשכבה, שמרביתם צברו לפחות 7 ציוני "נכשל" בסוף כיתה ט' וממוצע הציונים שלהם הוא מתחת ל-54. 

שותפים:

צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה

קרן גלנקור

עורק הומניטי

קרן בן ואסתר רוזנבלום

משרד החינוך

רשויות מקומיות

רשתות חינוך

עמותה מפעילה:

עמותת יכולות