לוגו.jpg
  • Facebook Clean Grey
  • YouTube Clean Grey
  • Flickr Clean Grey

מחקרי הערכה ומודלים

ניתן לקבל את דו"חות המחקר המלאים בפנייה למחלקת ההערכה של קרן רש"י

תקציר מחקרי הערכה

      

התערבויות בירוחם

הערכת פעילות מועדוני נוער ותכניות למשיכת סטודנטים להוראה ותמיכה בצעירים באקדמיה (2013)

הזנה במסגרת פעילות הפגתית בפגרת הקיץ

דו"ח הערכה לתכנית הפיילוט (2012)

מרכז לגיל הרך

תפיסת העבודה של קרן רש"י ומטרותיה בהפעלת מרכזים לגיל הרך (2014)

מודלים

רבדים

מודל המיזם להעצמה ולהתחדשות של בתי ספר יסודיים בישראל (2012)

בתים חמים

מודל למסגרת המציעה מענה מקיף למצוקותיהן של נערות בסיכון (2010)

ילדים ומשפחות במוקד

בניית מערכת משולבת של שירותי החינוך, הרווחה והבריאות שתתן מענה כולל לילדים ומשפחותיהם (2010)